• Tots els ports son pagats fins al destí, cualsevol que sigui dins de la península, sempre que l’import mínim net d’una comanda superi els 150 euros. En cas de no superar aquesta xifra, l’enviament no anirà a compte d’Europlast.
  • Per a enviaments a qualsevol illa, consultar al nostre departament comercial.
  • Quan s’entregui material que per a la seva descarrega es requereixi grúa o ploma, aquesta en cap cas anirà a càrreg nostre. Si es precisa d’aquest tipus de servei, contactar amb el nostre departament comercial.