Història

Som especialistes en la fabricació i comercialització de dipòsits, dipòsits contra incendis, dipòsits per l’emmagatzematge d’aigua pluvial, dipòsits, fosses, separadors de greixos, oxidació total i clarificadors d’aigües grises en polièster des de 1992.

Gràcies a l’esforç dels nostres col · laboradors, Europlast ha experimentat, al llarg dels anys, un procés d’expansió per tot Espanya, arribant a gaudir d’una destacada presència a Portugal, les illes Canàries i Balears i fins i tot França.

Disposem d’una extensa xarxa d’agents comercials, àmpliament qualificats, que informen i assessoren de manera personalitzada a tots aquells clients que ho sol·licitin.
A petició expressa del client, adaptem els nostres productes a les seves necessitats, construint elements de dimensions especials.

Oferim gran varietat de dipòsits, cisternes i dipòsits contra incendis de diferents mides i capacitats per a emmagatzemar tot tipus d’aigües.

Disposem d’una àmplia gamma de dipòsits cilíndrics i rectangulars per contenció d’aigua. Causa de les seves dimensions, resulten molt fàcils de manipular.

Vetllant sempre per la seguretat dels usuaris, fabriquem dipòsits de polièster contra incendis de diverses capacitats. Actualment són imprescindibles per complir amb el sistema d’instal·lació d’indústries.
Generant un important estalvi, els nostres dipòsits per a emmagatzematge d’aigües pluvials són perfectes per retenir les aigües pluvials i reutilitzar.

Sempre compromesos amb el medi ambient, disposem de fosses, separadors de greixos i reixes de desbast que incorporen innovadors mecanismes per a la depuració de les aigües residuals (depuració composta o bàsica).

A Europlast nostra major motivació és la satisfacció dels nostres clients. Per això, fabriquem productes basats en nous sistemes d’emmagatzematge que responen a les exigències del mercat actual.

Fabricants igualment de clarificadors D’AIGÜES GRISES, equip depurador de AIGÜES GRISES que en els nostres temps esdevé una peça clau en l’aprofitament d’aquest tipus d’aigües. Equip ideal per disminuir l’import en la factura de l’aigua ja que l’aigua sortint d’ell, es pot utilitzar per a reg de camp i / o ompliment de dipòsits de WC.

Instal·lacions

Els hi presentem les nostres instal·lacions, on es porta a terme el procés de fabricació de tota la nostra gamma de productes.

Localització

Estem situats a Manresa, al polígon Bufalvent.
C/ Edison, 5 MANRESA (Barcelona)
Tel: 93 877 18 32
Fax: 93 877 22 46
E-mail: comercial@europlast-sl.com
Ampliar mapa

Altres dades

Normes d’instal·lació

Vertical per a superficie: INSTAL.LACIÓ DE DIPÒSIT PER A SUPERFÍCIE

 1. Preparar el lloc on es descarregarà el dipòsit, traient tant pedres, com qualsevol altre element que ho pugui danyar, de manera que quedi completament anivellat i pla.
 2. Construir una solera de formigó armat de 5 cm. d’espessor. Sobre aquest formigó col·locar uns 5 cm. de sorra fina.
 3. No moure el dipòsit fent-ho rodar pel sòl, ni copejar- ho.
 4. Assegurar-se que l’instrumental utilitzat per elevar el dipòsit, és l’idoni. En cap cas, utilitzar cadenes ni cables per a aquesta funció.
 5. Realitzar les connexions, si fos necesari, una vegada assentat el dipòsit.

Horitzontal per enterrar: PRE-INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSITS PER ENTERRAR

 1. Preparar el lloc on es descarregarà el dipòsit, traient tant pedres, com qualsevol altre element que ho pugui danyar i assegurar-se que el terreny quedi totalment anivellat.
 2. Assegurar-se que l’instrumental utilitzar per elevar el dipòsit, és l’idoni. En cap cas, utilitzar cadenes ni cables per a aquesta funció.
 3. No moure el dipòsit fent-ho rodar per el sòl.
 4. Si el sòl és compacte, a l’hora d’instal·lar el dipòsit, ha de quedar una distància mínima entre el mateix i qualsevol paret interior de 52cms. Si s’ instal·la en el mateix fossat més d’un dipòsit entre l’un i l’altre, ha d’haver-hi 102cms. de distància mínima.
 5. Si el fossat on s’instal·la el dipòsit, és decididament inestable, com per exemple argilenc, recomanem consultar a un especialista.

Normes d'instal·lació

 1. Sobre l’interior de l’excavació, construir una llosa de 15 cm. de formigó armat.
 2. Sobre la primera llosa de formigó armat, abocar formigó i encara estant tendre, assentar el dipòsit. Omplir-lo parcialment fins que s’enfonsi en aquest formigó .
 3. Una vegada anivellat i assentat el dipòsit, seguir emplenant amb formigó tendre fins a aconseguir 1/3 tercera part d’altura del dipòsit.
 4. Una vegada assentat el dipòsit, emplenar la perifèria de l’excavació amb sorra fina o ciment pobre i simultàneament humitejar el terreny amb la fi de compactar-lo perque no es formin bosses d’aire. Omplir el dipòsit a mesura que es va incorporant la sorra o el ciment.
 5. Si a menys de cinc metres de distància es produeix trànsit de vehicles, haurà de construir-se una planxa de formigó en la part superior de l’excavació. Aquesta llosa, no haurà de recolzar-se en cap cas al dipòsit.
 6. Construir un registre sobre cada boca d’accés del dipòsit. Aquest registre no haurà de suposar cap tipus de càrrega sobre la superfície del dipòsit.
 7. Realitzar les connexions una vegada assentat el dipòsit.
 8. Sobre el dipòsit, es poden aplicar un màxim de 30 cm. de sorra.

Dades d'interès

 • Tots els ports son pagats fins al destí, cualsevol que sigui dins de la península, sempre que l’import mínim net d’una comanda superi els 350 euros. En cas de no superar aquesta xifra, l’enviament no anirà a compte d’Europlast.
 • Per a enviaments a qualsevol illa, consultar al nostre departament comercial.
 • Quan s’entregui material que per a la seva descarrega es requereixi grúa o ploma, aquesta en cap cas anirà a càrreg nostre. Si es precisa d’aquest tipus de servei, contactar amb el nostre departament comercial.

Garantia

 • La firma Europlast, garanteix que tota la gamma de productes subministrats, s’entreguen en perfecte estat per complir la funció per a la què han estat dissenyats.
 • La nostra garantia és de 2 anys a partir de la data de factura del material.
 • La present garantia s’ajusta a la reparació o canvi del material, en funció de la resolució presa pel nostre equip tècnic. En cap cas cobreix materials fabricats o instal.lacions realitzades per tercers sobre qualsevol dels nostres productes.
 • La garantia queda coberta sempre i quan, s’hagin seguit tots els passos d’instal.lació i posicionament, què es detallen a les pàgines d’aquesta present tarifa. En cas que algún punt dels especificament detallats no s’hagi portat a terme EUROPLAST no es fa carreg i la garantia quedaria anul.lada.
 • En el cas d’adquisició de qualsevol tipus de sistema de depuració per a aigues residuals i/o cisternes per a emmagatzematge líquid subministrat per nosaltres, SEMPRE, se subministraríen les normes correctes d’instal.lació adjuntes al albarà d’entrega.
 • En cas de litigi per alguna o ambdues parts, seran els Tribunals de Manresa (Barcelona) els què tindrien la competència exclusiva per aquests assumptes.