Fabriquem tot material necessari per a la depuració d’aigües residuals. Els nostres productes garanteixen el correcte tractament de les aigües residuals complint les normatives i requisits de la llei.

El tractament (o purificació) d’aigües residuals es defineix com el procés d’eliminació en les aigües residuals (urbanes o industrials) que hagin estat contaminats amb residus orgànics i / o orgànics.

El procés de purificació d’aigües residuals és biològic i es basa en l’acció purificadora exercida per la flora bacteriana. Els microorganismes que s’alimenten de la substància orgànica continguda en les aigües residuals entrants poden ser anaeròbics (és a dir, no requereixen oxigen lliure) o aeròbics (és a dir, requereixen la presència d’oxigen lliure).