La fosa sèptica com mostra el gràfic basa el seu funcionamient en una doble decantació.

Els sólids en suspensió de les aigües residuals es dipositen i un cop allà les colonies bacterianes anaeròbies procedeixen a la seva descomposició i parcial eliminació.
Totes les nostres foses sèptiques són en formato horizontal, amb excepció de la de 500 litres de capacitat, que està fabricada en format vertical.
La fosa sèptica de 1.245 litres de capacitat està dissenyada amb una boca d’accés.

Nº USUARIS2610152530405075100125
CAPACITAT lts500*12452300350042006000800010000150002000025000
DIÀMETRE mm850850107015001450150020002000200025002500
LONGITUD mm10202130293028503000340026003200478040805100
CANONADA mm110110110110110125125160160200200
Fosa 500 litros EUROPLAST - illustrad - ENTREGAR CAT
CAT_PRODUCTOS_DEPOSITOS_fosa séptica

Fosa sèptica + filtro biològic

La fosa sèptica + filtre biològic, como mostra el gràfic, basa el seu funcionament a la doble decantació i posterior filtrat. Els sòlids en suspensió de les aigües residuals es dipositen al fons del digestor i un cop allà, les colònies bacterianes anaeròbies procedeixen a la seva descomposició i parcial eliminació.

Aquesta operació es repeteix al clarificador, optimitzant el resultat final.

Un cop realitzada la doble decantació, l’aigua residual passa al compartiment filtre a través d’un distribuidor que la reparteix per la superficie de tot el material filtrant, les restes orgàniques no retingudes a la doble decantació produeixen un fenómen biológic de fangs, els microorganismos generats queden fixats a la superficie del material filtrant, oxidant les restes orgàniques. Aquest procès aerobi, aporta com a resultat l’obtenció d’aigua apta per a regar o abocar i no contaminar.

La fosa sèptica amb filtre biològic fins a 7 usuaris, está disenyada amb digestor i filtre amb dues boques d’accès.

Nº USUARIS2-4710152030405075100
CAPACITAT (lts.)12452300350042006000800012000150002300030000
DIÀMETRE (mm.)850107015001450150020002000200025002500
LONGITUD (mm.)2130293028503000340026003840478047006120
CANONADA (mm.)110110110110125125160160200200
Ilustración piloto EUROPLAST - illustrad - ENTREGAR V3 salida sup CAT
Ilustración piloto EUROPLAST - illustrad - ENTREGAR V3 salida inf CAT
Fosa séptica tres compartimentos EUROPLAST - illustrad - CON DISCONTINUA CAT
fosa-filtre

Bacteris fosses – Activador Biològic

Envàs de 16 pastilles formulades a base d’enzims, destrueixen de forma natural restes orgàniques aconseguint perllongar el manteniment de l’equip i eliminar les males olors. Gràcies al seu poder efervescent actua durant tot el recorregut del WC fins a arribar a la fossa sèptica.

Si vols consultar sobre preus de les fosses sèptiques, posa’t en contacte amb Europlast mitjançant el formulari de contacte o trucada telefònica.

Contacte

  Nom (*)

  Telèfon (*)

  Email (*)

  Adreça

  Ciutat (*)

  País

  Consulta