Un únic equip per a separar els fangs dels greixos que vénen barrejats amb l’efluent de l’aigua. Ideal si es desposa de reduit espai, donat que mitjançant el mateix colze entra tot el material dins l’equip, els fangs es dipositen al fons del mateix i degut a la diferència de la gravetat, els greixos ascendixen fins a un estat superior del sistema. La sortida está disposada de manera clau per garantitzar la sortida única de l’aigua al exterior de l’equip. A la part superior instalem dues boques per al correcte mateniment.

  DIMENSIONS
CAPACITAT CABAL DIÀMETRE LONGITUD BOCA CANONADA
1245 lts. 4 lts./s 850 mm. 2130 mm. 560 mm. 110 mm.
2300 lts. 10 lts./s 1070 mm. 2930 mm. 560 mm. 110 mm.
3500 lts. 13 lts./s 1500 mm. 2850 mm. 560 mm. 110 mm.
4200 lts. 15 lts./s 1490 mm. 3000 mm. 560 mm. 110 mm.
6000 lts. 18 lts./s 1500 mm. 3400 mm. 560 mm. 110 mm.
8000 lts. 20 lts./s 2000 mm. 2600 mm. 560 mm. 110 mm.
CAT_PRODUCTOS_DEPOSITOS_desarenados + separador de grasas
CAT_PRODUCTOS_DEPOSITOS_Desarenador básico

Contacte

    Nom (*)

    Població (*)

    Telèfon (*)

    Email (*)

    Consulta