Al reactor biològic es donen les diferents reaccions que son necesàries per a la descomposició bioquímica de la matèria orgànica. Per poder tindre lloc a aquestes reaccions es necesari un aport d’oxigen que mantingui les condicions aeròbies al reactor i crear la circulació suficient per a mantenir en suspensió els microorganismes.

Al equip oxidació total, la barreja d’aigua residual i fangs recirculats es distribueix uniformement per tot el volum del reactor on s’aireja. Degut al temps prolongat d’aireació el procés es manté a la fase de creximent endògen, a la cual els microorganismes es mengen entre ells.

La insuficient disponibilitat de nutrients, porta a una situació on els microorganismes utilitzen el material cel.lular del altres com font de nutrició.

Les depuradores EP/OX Europlast es subministren totalment equipades per al seu funcionament inmediat un cop instalades. Aquest equipament inclou el soplant (que oscil.la entre 2.2 als 5.5 Kw, segons el model), els difusors, la bomba submergible de recirculació de fangs i el quadre elèctric de protecció.

 DIMENSIONS
Nº HABITANTSCAPACITATDIAMETRELONGITUDFORMAT
52300 mm1070 mm2930 mmHORITZONTAL
105000 mm1500 mm2860 mmHORITZONTAL
208500 mm2000 mm2710 mmHORITZONTAL
3011000 mm2000 mm3500 mmHORITZONTAL
5015000 mm2000 mm4780 mmHORITZONTAL
7522000 mm2500 mm4490 mmHORITZONTAL
10027000 mm2500 mm5500 mmHORITZONTAL
12538000 mm2500 mm7540 mmHORITZONTAL
15043000 mm2500 mm8760 mmHORITZONTAL
CAT_PRODUCTOS_DEPOSITOS_Oxidación total

Contacte

  Nom (*)

  Telèfon (*)

  Email (*)

  Adreça

  Ciutat (*)

  País

  Consulta